• Huvudmeny

Raja 1809

Här kan du ladda ner läromedlet Raja 1809 (Gränsen 1809) som pdf.

Med materialet Raja 1809 (Gränsen 1809) vill vi på ett konkret och roligt sätt beskriva hur gränsen mellan Sverige och Finland kom till. Med bild- och textlappar hjälper vi eleverna att komma ihåg de viktiga detaljerna. Läraren berättar först historien, blandar sedan lapparna och kartorna och eleven återberättar historien med stöd av texterna och bilderna som stödjer minnet. Lärandet sker genom att arbeta tillsammans och materialet liknar ett pussel och som gör inlärningen trevlig.

För elever som inte behärskar finska får man använda svenskan, målet är ju att eleven lär sig historia. (Läroplan 2018, finska som nationellt minoritetsspråk, centralt innehåll).

Materialet passar för elever från årskurs 3 och uppåt. I materialet ingår också anteckningar på tavlan och kunskapsprov samt medföljande facit (passar till högstadiet).

För att materialet ska kunna användas som tänkt bör det skrivas ut på enskilda sidor, inte dubbelsidigt. Se över dina utskriftsinställningar inför utskrift.

Anna-Mari Ojutkangas-Hedlund är lärare i finska och står för idén och Markku Huovila har illustrerat.

För frågor kontakta Anna Gezelius, Språkrådet, Isof: anna.gezelius@isof.se, 073-558 60 45.

Suomeksi

Ladda ner läromedlet som pdf

Uppdaterad 16 mars 2020