• Huvudmeny

Om läromedlet

Varför låter en person från Göteborg annorlunda än en person från Luleå? Får man heta vad man vill? Varför är information från en myndighet mycket krångligare att förstå än ett blogginlägg? Vilka är Sveriges officiella minoritetsspråk?

Detta är exempel på frågor som besvaras i läromedlet Svenska från olika håll. Här finns avsnitt om dialekter, ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och språkliga stilnivåer.

Läromedlet är utarbetat av Isof som är Sveriges största språkmyndighet. Materialet vänder sig i första hand till elever som studerar svenska som andraspråk men kan även, helt eller delvis, användas inom hela svenskämnet.

Materialet kan användas i sin helhet men det fungerar lika bra att plocka ut vissa avsnitt. Delar av texten fungerar också bra som handledning för läraren.

Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

Svenska dialekter

Här beskrivs de svenska dialektområdena och illustreras med ljudexempel. Eleverna kan också lyssna på dialektinspelningar och samtidigt följa med i den tillhörande texten. Ord och uttryck som är speciella för ett område förklaras. Kända svenskar som talar dialekt lyfts fram, liksom musik och film på dialekt.

Beskrivningen av de svenska dialekternas uttal bygger i huvudsak på boken Vår fonetiska geografi av Gösta Bruce (Studentlitteratur 2010). De flesta ljudexempel tillhör Isofs eget material men vi har också fått tillstånd att använda exempel från dialektprojektet SweDia 2000länk till annan webbplats.

Minoritetsspråk, textstilar och namn

I läromedlet finns också ett avsnitt som behandlar våra nationella minoritetsspråk, ett som behandlar olika stilnivåer i språket och ett som behandlar namn. I kapitlet om namn förklaras det svenska personnamnsskicket och den svenska namnlagen. Här förklaras även principerna för gatunamngivning och hur man vanligen skriver en adress.

Uppdaterad 18 november 2019

Kontakta oss

Har du synpunkter, förslag eller frågor om läromedlet? Kontakta oss gärna!

Kontaktpersoner och kontaktformulär

Problem att lyssna på ljudklipp

I webbläsaren Explorer kan det ibland uppstå problem med att lyssna på ljudklipp på webbplatsen. Det beror oftast på en inställning i webbläsaren som du själv kan åtgärda:

  • Gå till menyn ”Verktyg” och välj ”Internetalternativ”.
  • Klicka på fliken ”Avancerat” och skrolla sen ned till ”Multimedia” och bocka för valet ”Spela upp ljud i webbsidor”.