• Huvudmeny

Svenska från olika håll

Kan du räkna upp Sveriges fem nationella minoritetsspråk? Varför talar vi olika beroende på var vi kommer ifrån? Får man verkligen heta vad man vill?

Detta är exempel på frågor som besvaras i läromedlet Svenska från olika håll. Här finns avsnitt om dialekter, ortnamn och personnamn, Sveriges minoritetsspråk och stil och stilnivåer på olika texter. Till läromedlet finns också diskussionsfrågor.

Målgruppen är i första hand elever som studerar svenska som andraspråk, men materialet kan användas inom hela svenskämnet.

Uppdaterad 24 september 2018