• Huvudmeny

Fladdermöss och folktro

Vad är folktro för något och vad trodde man förr i tiden om fladdermusen?

Vad är folktro?

Folktro är en folkligt utbredd föreställning. Den kan handla om allt från tro på tomtar till hur fåglars beteende tros förutspå något, ofta tragiskt, om framtiden.

Det finns fortfarande folktro runt oss idag. Till exempel att det betyder otur att lägga nycklarna på bordet.

Folktrons förklaringar

Folktron har många gånger en naturlig förklaring och i bondesamhället var nycklar värdefulla och sågs som statusföremål, så dem skulle man vara rädd om för att inte råka 'lägga bort' den makt man hade i gården som nycklarna hörde till. Det var nämligen inte vem som helst som fick ansvara för gårdens nycklar.

Folktron lever

Det intressanta är att vissa föreställningar lever kvar trots att förutsättningarna har förändrats: idag har nästan alla har en nyckelknippa i fickan, men trots det lever föreställningarna om nycklar på bordet kvar.

Fladdermus

Fladdermöss

Fladdermusen kallades ibland även flädermusen och här följer ett par exempel på äldre tiders folktro kring fladdermöss.

Fladdermöss och fiskelycka

Halvorsson rodde en gång en person över älven och denne sade då till honom: 'Ja ska lära dig ett bra sätt att få god tur till att fiska lax. Kan du bara få tag i en flädermus (nattmyska) och så samla det blod som denna har i sig och stryka i laxgarnet så kommer du att få god fisklycka.' (Arkivuppteckning: ifgh 3376).

Förklaring till föreställningen

En del fiskar jagar insekter som flyger ovanför vattenytan. Vattenfladdermusen gör också det. Där den flyger och jagar finns det ofta gott om insekter som lockar till sig fisk. Genom att stryka fladdermusens blod på näten hoppades fiskaren kunna locka till sig fisk på samma sätt som han trodde fladdermusen gjorde. Blodet i sig kan, liksom vanligt fiskbete, också ha haft viss effekt på fiskelyckan.

Har du en fladdermus i fiolen?

Om flädermusen berättas att den som lägger en fladdermus i en fiol får en oerhört god fiol. 'Den går sedan att spela älvastycket på fiolen.' (Arkivuppteckning: ifgh 5119).

Förklaring till handlingen

Älvastycket är en polska som är särskilt svår att lära sig spela. Lägger någon en fladdermus i sin fiol har den personen verkligen gått in för sitt fiolspel och hoppas nog bli tillräckligt duktig för att kunna spela stycket. För den spelman som trodde att fladdermusens egenskaper på ett magiskt vis kunde dra musikalisk kraft till fiolen kände sig nog mer självsäker − och den som känner så spelar förmodligen ganska bra tack vare det!

Uppdaterad 28 maj 2014
penna


Kontakt


E-post:
folkminnen@isof.se