• Huvudmeny

Berätta för oss

Vill du och din skola hjälpa oss att samla in folkminnen?

närbild dörrhandtag

Ett av våra tidigare upprop handlade om ungdomars syn på och tankar om hem och boende.

Institutet för språk och folkminnen samarbetar med ett antal högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet vars elever besvarar skrivarupprop. Tidigare upprop har rört sig om Halloween, hemmet, och namn. I det aktuella uppropet frågar vi om skolavslutningar.

Fokus på barn och ungdomars kultur

Samarbetet med skolor är en del av vårt arbete med att i ökad utsträckning dokumentera, sprida kunskaper och forska om barn och ungdomars kultur. Som en del av undervisningen besvarar de deltagande skolklasserna kortare upprop på olika ämnen.

Våra upprop

Vårt senaste upprop hade temat namn och handlade om attityder till olika aspekter av namnbruk hos ungdomar under det tidiga 2000-talet. Under våren frågar vi nu om skolavslutningar och studentfirande, och kommande insamlingar kan komma att handla om vitt skilda ämnen som firandet av olika årshögtider, musik, fritidsaktiviteter, lokal identitet, folklore på internet eller synen på dialekter.

Vill ni delta?

Vi ser gärna att fler skolor är med och svarar på våra upprop och söker därför kontakt med lärare som kan tänka sig ett återkommande samarbete med sin högstadie- eller gymnasieklass. Till många av uppropen kommer vi också publicera exempel eller arbetsmaterial från våra äldre samlingar om det efterfrågade ämnet, vilket kan användas som en del av undervisningen.

Aktuella upprop

Om du är nyfiken på hur ett upprop kan se ut, titta gärna in på våra informationssidor!

Uppdaterad 04 september 2017


Kontakt

Är du intresserad av att veta mer och kanske delta med din skola, hör gärna av dig till oss!

Lina Midholm

Telefon: 0735-58 60 72

E-post: Lina Midholm