• Huvudmeny

Lästips och länkar

Litteraturtips

Brita Egardt 1944: ”De svenska vattenhästsägnerna och deras ursprung” i Folkkultur. Meddelanden från Lunds universitets folkminnesarkiv, 1944, 4:e årg.

Per Gustavsson 2006: Surt sa räven. Sagor om talesätt. Stockholm: Alfabeta.

Per Gustavsson och Mikael Thomasson 2015: Värdefulla sagor. Lyft värdegrunden genom berättande. Stockholm: Natur & kultur.

Gunnar Granberg 1935: Skogsrået i yngre nordisk folktradition. Uppsala.

Ola Henricsson 2011: Möten med berättande. Anekdoter och berättelser för att inspirera till att använda muntligt berättande i skola och förskola.

Ola Henricsson och Michael Lundgren 2016: Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum. Lund: Studentlitteratur.

Blanka Henriksson 2012: Trollen och vi. Folkliga föreställningar i Svenskfinland. Vasa: Scriptum.

Mikael Häll 2013: Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige. Stockholm.

Bengt af Klintberg 1986: Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid. Stocholm: Norstedt.

Bengt af Klintberg 1994: Den stulna njuren. Sägner och rykten i vår tid. Stockholm: Norstedt.

Bengt af Klintberg 2005: Glitterspray & 99 andra klintbergare. Stockholm: Atlantis.

Inger Lövkrona, 1982: Det bortrövade dryckeskärlet. En sägenstudie. Lund.

Ulf Palmenfelt 1999: Den mystiske pissaren och andra historier från skolans värld. Stockholm: Tiden.

Ulf Palmenfelt 2003: Tugga på lik och andra hiskliga historier. Stockholm:Tiden.

Anna-Birgitta Rooth 1965: Folklig diktning. Form och teknik. Uppsala: Almqvist & Wiksell

Ebbe Schön 1999, 2008: Troll och människor. Gammal svensk folktro. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.

Ebbe Schön 2004: Folktrons ABC. Stockholm: Carlsson.

Karin Sjöberg 2007: Krumelurer i arkiven. En pedagogisk resurs. Lund: Skånes arkivförbund.

Eva Sjögren och Catarina Lundström 2001: Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken. Lund: Skånes arkivförbund.

Carl-Herman Tillhagen 1985: Jaktskrock. Stockholm.

Anders Widbäck 2015: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog. Uppsala: Uppsala universitet.

Uppdaterad 21 juni 2017