• Huvudmeny

Att göra med barnen

En del av folktrons väsen lever ännu kvar – i fantasin, i sagor, på film och i teve. Hur ser de ut i barnens värld?

  • Vad vet barnen om olika väsen? Ställ frågor som till exempel:
    • Vad är ett troll? Vilka olika slags troll känner du till?
    • Vem är näcken? Hur ser han ut? Var finns han och vad gör han?
  • Berätta en saga eller en sägen om ett väsen.
  • Använd närmiljön - finns det några väsen här?
  • Låt barnen rita en teckning av det väsen ni pratar om eller berätta en bildsaga.

Bli en del av arkivet – rita och berätta

Isof har till uppdrag att arbeta med barn och unga. Här ingår även att fånga barns tankar och föreställningar från idag. Därför vill vi gärna att de uppgifter ni gör i förskolan och skolan skickas in till arkivet.

Om ni väljer bort att skriva namn på teckningarna eller berättelserna så behövs inga tillstånd för arkivering från föräldrarna.

Materialet skickas kostnadsfritt till:

Frisvar
Institutet för språk och folkminnen
20494256
410 10 Göteborg

Märk kuvertet ”Arkivväskan”

Tidigare exempel

Vi har tidigare samarbetat med låg- och mellanstadiet i bland annat undersökningar om hur vi firar jul idag (2004) och våra tankar om naturen (2010). I artikeln ”Julklappar och gemenskap. Barns perspektiv på julen”PDF (pdf, 496.1 kB) ur boken Nu gör vi jul igen (2006) presenteras en del av det material som samlats in via barn. I boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv (2014) finns bland annat kapitlet ”Barn och natur”. Hela boken finns att ladda ner både som pdf och e-bok.

Förskolebarn om troll

I utvecklingen av den digitala arkivväskan samarbetade vi med en grupp 5–6-åringar på en förskola i Göteborg, och troll var ett väsen som passade bra in i deras närmiljö. Barnens teckningar, tankar och berättelser är nu en del av folkminnessamlingarna i vårt arkiv.

Det var en gång ett troll som gick ut på en gräsmatta. Han ville göra kullerbyttor. Trollet tyckte att det var lite svårt. Trollet blev lite sur och gick istället på en picknick i skogen. Han åt kött, sniglar och maskar. Ja till och med mördarsniglar.

Barn i förskolegrupp, Göteborg
(arkivuppteckning: DAGF 1909)

bernteckning av troll i gröna färger
barngrupp tittar på en gammal karta i arkivmiljö

Besök på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Uppdaterad 18 november 2019

Litteratur

Per Gustavsson 2014: Sagor att berätta och leka. Stockholm: Natur och kultur.

Per Gustavsson och Mikael Thomasson 2015: Värdefulla sagor. Lyft värdegrunden genom berättande. Stockholm: Natur & kultur.

Ola Henricsson 2011: Möten med berättande. Anekdoter och berättelser för att inspirera till att använda muntligt berättande i skola och förskola.

Ola Henricsson och Michael Lundgren 2016: Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum. Lund: Studentlitteratur.

Karin Sjöberg 2007: Krumelurer i arkiven. En pedagogisk resurs. Lund: Skånes arkivförbund.

Eva Sjögren och Catarina Lundström 2001: Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken. Lund: Skånes arkivförbund.