• Huvudmeny

Syd- och västsvenska dialektord

Databasen är under uppbyggnad och innehåller än så länge bara en bråkdel av Isofs samlingar. Den bygger på de lapparkiv över sydsvenska dialekter (skånska, halländska, småländska, blekingska och öländska), som finns i arkivet i Lund, samt samlingar från Bohuslän, södra Dalsland och Göteborg, som finns i arkivet i Göteborg.

Databasens täckning

För tillfället har databasen följande täckning:

  • Skåne: Albo härad och Norra Åsbo härad, A–Ö
  • Småland: Allbo härad, A–Ö
  • Blekinge: Asarums, Torhamns, Mjällby, Sturkö och Tvings socknar, Ronneby landsförsamling resp. Karlskrona stad, A–Ö
  • Bohuslän, södra Dalsland, sydvästra Västergötland, A–Ö
  • Dessutom kan det finnas strödda ord från lite här och var inom området.

Återgivning av dialektordens uttal

Dialektorden återges med vanliga bokstäver. På de skannade arkivlapparna står uttalet ofta angivet med det s.k. landsmålsalfabetet. Detta är mer nyanserat men inte lämpligt att använda vid sökning. För den som vill läsa uttalet på lapparna kan en förklaring av landsmålsalfabetetPDF (pdf, 96.6 kB) vara till hjälp. Vid transkribering av lapparnas uttalsuppgifter till de dialektala formerna i databasen har alltså det vanliga svenska alfabetet använts. Det är ofta lätt att förstå vilket uttal som avses men följande är att tänka på:

  • Bokstaven o betecknar ett o-ljud som i sol eller ost, aldrig ett å-ljud som i son eller gott, vilka transkriberas ”sån” resp. ”gått”. Om en pluraländelse ska återges med å-ljud, som ofta när standardspråket stavar med or (dynor) eller er (töser), blir det ”år” (dynår, tösår).
  • Som tecken för sje-ljudet skrivs ”sj”. Tje-ljudet skrivs ”tj”. Ng-ljudet återges som i vanlig skrift med ng.
  • W återger ett uttal motsvarande engelskt w.

Bohuslän, Dalsland, Västergötland​

Under rubriken "Bohuslän, Dalsland, Vgl" finner du drygt 50 000 poster med standardsvenska uppslagsord som utgör ett register till dialektord.

På ordlapparna får man förutom uttalsangivelser också veta vad dialektordet betyder och var det finns belagt. På varje lapp står ett nummer som anger i vilken socken ordet har påträffats. Socknarnas numrering finns förklarade i en särskild förteckningPDF (pdf, 83.2 kB).

Observera att ordlapparna i databasen endast utgör ett register. Det kan därför i papperssamlingarna vid arkivet i Göteborg finnas fler detaljer om ett ord än vad som framgår av databasen.

Uppdaterad 14 september 2020