• Huvudmeny

Samlingar folkminnen

Det är folkets röst som skall höras, när man läser dessa anteckningar (folklivsforskaren Olof Hasslöf, 1930).

Isofs folkminnessamlingar återfinns i Göteborg, Umeå och Uppsala. På dessa orter finner du uppteckningar, fotografier och inspelningar från 1800-talet fram till idag. Här finns det gamla allmogesamhällets traditioner, musik, dans, levnadssätt och trosföreställningar bevarade. I våra samlingar finner du även levnadsberättelser, sagor och sägner samt dokumentation av nutida traditioner och sedvänjor, till exempel firande av årets fester och livets högtider.

I Umeå och Uppsala kan du studera samisk och skogsfinsk kultur, i Umeå finns även dokumentation av finsk och meänkielisk kultur och i Uppsala svenskamerikansk och estlandssvensk kultur. Isofs dialektsamlingar i Lund innehåller också folkminnesmaterial från södra Sverige. 

Våra arkiv är öppna för allmänheten

Obs! Tillfälliga förändringar

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hålla arkiven öppna. Därför håller Isofs arkiv i Göteborg och Uppsala stängt tills vidare. När restriktionerna tillåter det öppnar vi åter våra arkiv för besök. Läs mer om tillfälliga förändringar vid arkivbesök.

Större delen av våra samlingar är tillgängliga för allmänhet, studenter och forskare. Det är kostnadsfritt att besöka våra forskarsalar och att beställa fram arkivmaterial. För studier av arkivhandlingar behövs ingen platsbokning i förväg, men om besöket avser studier av omfattande material kan det vara bra att avisera besöket i förväg hos det arkiv du tänkt besöka.

Mer om kontakt och rådgivning.

Sökbart på nätet?

Digitalisering av samlingarna pågår, men i nuläget går det inte att titta på material via nätet. Däremot är cirka 10% av våra samlingar sökbara i vårt accessionsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redan nu kan du finna exempel på folkminnen och ortnamn samt lyssna på dialektprover i den klickbara Kartan. Arkivväskanöppnas i nytt fönster som skapats för lärare, elever och en intresserad allmänhet innehåller material och tips om hur du kan arbeta med folkminnen. Du kan också titta på Matkult,öppnas i nytt fönster en kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige, Sägenkartanöppnas i nytt fönster och Isofs webbutställningaröppnas i nytt fönster.

Vi hjälper dig finna det du söker!

Som besökare får du hjälp att hitta i våra register och kataloger. Du kan också få hjälp att göra sökningar om du kontaktar oss via telefon, e-post eller brev.

Kopiering av arkivmaterial

I den mån en uppteckning inte är skyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller begränsas av upphovsrättsliga regler, tillhandahåller vi kopior.

Får man fotografera av materialet?

Tillstånd för fotografering av arkivmaterial erhålls undantagsvis från chefen för respektive arkiv och avgörs från fall till fall beroende på vilket material det gäller.

Publicering​ av arkivmaterial

Publicering av vårt material kräver tillstånd från Isof. Detta gäller även publicering av vårt material på internet. Publiceringstillståndet söks hos respektive orts arkivchef eller i förekommande fall av annan upphovsrättsinnehavare.

För användning av fotografier utgår en publiceringsavgift (varierar beronde på i vilket syfte fotografiet används samt upplagestorlek).

Att referera till vårt material

Det är viktigt att det vid källhänvisningarPDF (pdf, 83.6 kB) klart framgår att de citerade samlingarna tillhör Isof samt de accessionsuppgifter som framgår i accessionsstämpeln.

Uppdaterad 07 februari 2021
arkiv och samlingar

Avgifter

Isof tar ut avgifter för kopiering av handlingar, fotografier och ljudupptagningar. För priser kontakta respektive enhet.

Kontakt

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala