• Huvudmeny

Samlingar

I våra samlingar i Göteborg, Uppsala, Lund och Umeå finns dialektmaterial i form av uppteckningar och inspelningar.

De äldsta uppteckningarna är i huvudsak från sent 1800-tal. Inspelningsverksamheten kom i gång på allvar på 1930-talet. Insamling bedrivs sedan dess fortlöpande.

I Umeå och Uppsala finns material om de samiska språken och skogsfinskan, i Umeå därtill om meänkieli.

I Uppsala förvaras samlingar om de svenska dialekter som talats i Estland, Gammalsvenskby i Ukraina, Nordamerika och Argentina.

Våra arkiv är öppna för allmänheten

Obs! Tillfälliga förändringar

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hålla arkiven öppna. Därför håller Isofs arkiv i Göteborg och Uppsala stängt tills vidare. När restriktionerna tillåter det öppnar vi åter våra arkiv för besök. Läs mer om tillfälliga förändringar vid arkivbesök.

Våra dialektsamlingar är tillgängliga för allmänhet, studenter och forskare. Det är kostnadsfritt att besöka våra forskarsalar, att beställa fram arkivmaterial och att få svar på frågor.

Vi besvarar frågor, men via telefon och e-post kan vi dock bara besvara frågor som rör ett mindre antal ord eller andra mindre omfattande ärenden. Är frågan mer tidskrävande, måste du själv studera arkivmaterialet på plats. För det behövs ingen förhandsbokning, men om besöket avser studier av omfattande material kan det vara bra att avisera besöket i förväg hos det arkiv du tänkt besöka.

Mer om kontakt och rådgivning.

Samlingar på nätet?

Digitalisering av dialektsamlingarna pågår. I nuläget kan man lyssna på dialektprover på sidan Lyssna på dialekter eller via vår klickbara Sverigekarta. Det går också att söka på dialektord i Syd- och västsvensk dialektdatabas.

Vi hjälper dig finna det du söker!

Du kan få hjälp att göra sökningar om du besöker våra arkiv eller kontaktar oss via telefon, e-post eller brev. Är du ny besökare är det bra att be om hjälp, eftersom både register och kataloger kan vara svåra att navigera i till en början.

Vi arbetar med ett digitalt innehållsregister över alla våra samlingar och hoppas kunna publicera det här på webbplatsen under året.

Kopiering av arkivmaterial

I den mån en uppteckning inte är skyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen eller begränsas av upphovsrättsliga regler tillhandahåller vi kopior för forskning, publicering, mässor, utställningar och enskilt bruk.

Får man fotografera av materialet?

Tillstånd för fotografering av arkivmaterial erhålls från respektive orts arkivchef och avgörs från fall till fall beroende på vilket material det gäller och hur skört det är.

Publicering​ av arkivmaterial

Användning av material i kommersiellt syfte kräver tillstånd från Isof. Tillstånd krävs även för publicering av vårt material på internet. Publiceringstillståndet söks hos respektive orts arkivchef.

För användning av fotografier utgår en publiceringsavgift (varierar beroende på i vilket syfte fotografiet används samt upplagestorlek).

Att referera till vårt material

Det är viktigt att det vid källhänvisningar klart framgår att de citerade samlingarna tillhör Isof och att samlingarnas accessionsuppgifter (såsom de enskilda samlingarnas registernummer) uppges.

Uppdaterad 07 februari 2021

Avgifter

Isof tar ut avgifter för kopiering av handlingar, fotografier och ljudupptagningar. För priser kontakta respektive enhet.

Kontakt

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala