NORNA-symposium ”Namn och konflikter” 14–16 november 2023

Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Nu är det dags att anmäla dig till Norna 2023 i Uppsala! På programmet finns ett trettiotal inskickade föredrag samt sociala aktiviteter. Våra plenartalare är associate professor Karen Pennesi, University of Western Ontario, som kommer att prata om personnamn och fil.dr Maria Gussarsson, Försvarshögskolan, som kommer att prata om den svenska fältmätarkåren och deras arbete (titlar meddelas senare).

I konferensavgiften ingår konferensmiddag på Norrlands nation och exkursion på torsdag eftermiddag. Plenarföredragen är även öppna för allmänheten, man behöver alltså inte vara anmäld till konferensen för att lyssna på dem. Det är dock begränsat med plats i hörsalarna så för deltagare och externa åhörare är det först till kvarn som gäller.

Anmälan

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift april–september: 1 200 sek. 600 sek för studenter, arbetslösa och doktorander utan betald tjänst.

Anmälningsavgift sen anmälan (1–15 oktober): 1 500 sek.

Betalning
Fyll i och skicka in anmälningsformuläret nedan och betala in anmälningsavgiften på Institutet för språk och folkminnens konto: bg 809-7867. Obs! Märk inbetalningen med NORNA23 plus deltagarens namn.

För internationella överföringar:

  • IBAN: SE18 1200 0000 0128 1010 6177
  • BIC/SWIFT:DABASESX

Om konferensen

Att namn är något som binder ihop språk, länder, familjer, grupper, kulturer, företag osv. är något vi alla vet. Men namn och namngivning kan också bidra till konflikter – och i sig vara konfliktorsaker. Konflikter ska här ses i mycket vid mening; de kan vara yttre och inre, utsagda och outsagda, nutida och historiska, internationella, nationella eller personliga, mellan myndigheter och medborgare. Konflikter kan också finnas inom teori eller vetenskapshistoria liksom mellan olika belägg, tolkningar eller namnformer. Konflikter behöver inte innebära rättsprocesser; också konflikter i namnbruk, t.ex. om officiella eller inofficiella namn används, och synen på dem hos namnbrukarna, kan höra hit.

Studier där namn kan relateras till konflikter av någon form är varmt välkomna att presenteras på symposiet. Vi ser gärna presentationer även från namnintresserade inom andra forskningsfält.

Vi ber dig sprida information om symposiet i dina nätverk.

Varmt välkomna till Uppsala!

Program

Tisdag 14 november

Registrering: 12.00-13.00

Föredrag: eftermiddag.

Plenar 1: Associate Professor Karen Pennesi, University of Western Ontario, som kommer att prata om personnamn (titel meddelas senare).

Socialt: mingel i Universitetshuset.

Onsdag 15 november

Föredrag: för- och eftermiddag.

Socialt: konferensmiddag på Norrlands nation.

Torsdag 16 november

Plenar 2: Fil.dr Maria Gussarsson, Försvarshögskolan, som kommer att prata om den svenska fältmätarkåren och deras arbete (titel meddelas senare).

Föredrag: för- och tidig eftermiddag.

Socialt: eftermiddagsexkursion till Gamla Uppsala museum.

Mer detaljerat program för konferensen kommer under sommaren.

Abstrakt

Sista dag för att skicka in abstrakt var den 31 januari 2023. Vi har antagit ett 30-tal bidrag.

Abstract Norna 2023 Pdf, 389.6 kB.

Boende

Det finns många boendealternativ i Uppsala, och här har vi försökt tipsa om några alternativ i olika prisklasser.

Nära symposielokalerna:

Utöver de hotell som nämns ovan finns det många alternativ kring centralstationen och centrala Uppsala.

Organisationskommittén

Josefin Devine, Märit Frändén, Johan Hedberg, Katharina Leibring, Alexandra Petrulevich, Daniel Solling.

Symposiet arrangeras av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och med stöd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien.

Logotyper för Isof och Uppsala universitet.