NORNA-symposium ”Namn och konflikter” 14–16 november 2023

Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium, med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Isof och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Nu är det dags att anmäla dig till Norna 2023 i Uppsala! På programmet finns ett trettiotal inskickade föredrag samt sociala aktiviteter. Våra plenartalare är associate professor Karen Pennesi Länk till annan webbplats., University of Western Ontario, som kommer att prata om personnamn: What Can We Learn from Studying Name Conflicts? och fil.dr Maria Gussarsson Länk till annan webbplats., Försvarshögskolan, som kommer att prata om den svenska fältmätarkåren och deras arbete: Vetenskaplighet, effektivisering och standardisering. Fältmätningskåren och kartläggningen av riket 1805–31.

I konferensavgiften ingår konferensmiddag på Norrlands nation och exkursion på torsdag eftermiddag. Plenarföredragen är även öppna för allmänheten, man behöver alltså inte vara anmäld till konferensen för att lyssna på dem. Det är dock begränsat med plats i hörsalarna så för deltagare och externa åhörare är det först till kvarn som gäller.

Anmälan

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift april–september: 1 200 SEK. 600 SEK för studenter, arbetslösa och doktorander utan betald tjänst.

Anmälningsavgift sen anmälan (1–15 oktober): 1 500 SEK.

Betalning
Fyll i och skicka in anmälningsformuläret nedan och betala in anmälningsavgiften på Institutet för språk och folkminnens konto: bg 809-7867. Obs! Märk inbetalningen med NORNA23 plus deltagarens namn.

För internationella överföringar:

  • IBAN: SE18 1200 0000 0128 1010 6177
  • BIC/SWIFT:DABASESX

Om konferensen

Att namn är något som binder ihop språk, länder, familjer, grupper, kulturer, företag osv. är något vi alla vet. Men namn och namngivning kan också bidra till konflikter – och i sig vara konfliktorsaker. Konflikter ska här ses i mycket vid mening; de kan vara yttre och inre, utsagda och outsagda, nutida och historiska, internationella, nationella eller personliga, mellan myndigheter och medborgare. Konflikter kan också finnas inom teori eller vetenskapshistoria liksom mellan olika belägg, tolkningar eller namnformer. Konflikter behöver inte innebära rättsprocesser; också konflikter i namnbruk, till exempel om officiella eller inofficiella namn används, och synen på dem hos namnbrukarna, kan höra hit.

Studier där namn kan relateras till konflikter av någon form är varmt välkomna att presenteras på symposiet. Vi ser gärna presentationer även från namnintresserade inom andra forskningsfält.

Vi ber dig sprida information om symposiet i dina nätverk.

Varmt välkomna till Uppsala!

Program

Tisdag 14 november i korthet:

Registrering: kl. 12.00–12.45, Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.
Föredrag Arkivcentrum: kl. 12.45–15.45. (Se pdf ovan för talare och tider.)
Plenar 1, Universitetshuset: Inledning av Mats Wahlberg: History of NORNA kl. 16.30. Därefter associate Professor Karen Pennesi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., University of Western Ontario: What Can We Learn from Studying Name Conflicts? Föredraget är öppet för allmänheten.
Socialt: Mingel i Universitetshuset kl. 17.45–19.00.

Onsdag 15 november i korthet:

Föredrag Universitetshuset: kl. 9.00–10.30. (Se pdf ovan för talare och tider.)
Visning av Carolina Rediviva, kl. 11.15.
Föredrag Arkivcentrum: kl. 13.45–16.15. (Se pdf ovan för talare och tider.)
Socialt: Konferensmiddag på Norrlands nation, kl. 18.30–01.00.

Torsdag 16 november i korthet:

Plenar 2, Arkivcentrum: kl. 9.00–10.00: Fil.dr Maria Gussarsson Länk till annan webbplats., Försvarshögskolan: Vetenskaplighet, effektivisering och standardisering. Fältmätningskåren och kartläggningen av riket 1805–31. Föredraget är öppet för allmänheten.
Föredrag Arkivcentrum: kl. 10.30–14.15. (Se pdf ovan för talare och tider.)
Socialt: Eftermiddagsexkursion till Gamla Uppsala museum, kl. 15–17.30.

Plenarföreläsare

Plenar 1 – Karen Pennesi

Associate Professor Karen Pennesi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., University of Western Ontario: What Can We Learn from Studying Name Conflicts? Här kan du läsa abstraktet för Karen Pennesis föredrag.

Föredraget är öppet för allmänheten och äger rum i Universitetshuset, tisdag 14 november. Mats Wahlberg inleder kl. 16.30 med History of NORNA.

Plenar 2 – Maria Gussarsson

Fil.dr Maria Gussarsson Länk till annan webbplats., Försvarshögskolan: Vetenskaplighet, effektivisering och standardisering. Fältmätningskåren och kartläggningen av riket 1805–31. Här kan du läsa abstraktet för Maria Gussarssons föredrag.

Föredraget är öppet för allmänheten och äger rum på Arkivcentrum, torsdag 16 november kl. 9.00–10.00.

Abstrakt

Sista dag för att skicka in abstrakt var den 31 januari 2023. Vi har antagit ett 30-tal bidrag.

Abstract Norna 2023 Pdf, 395.1 kB.

Boende

Det finns många boendealternativ i Uppsala. Här har vi försökt tipsa om några alternativ i olika prisklasser.

Nära symposielokalerna:

Utöver hotellen som nämns ovan finns många alternativ kring centralstationen och i centrala Uppsala.

Organisationskommittén

Organisationskommittén består av Josefin Devine, Märit Frändén, Johan Hedberg, Katharina Leibring, Alexandra Petrulevich och Daniel Solling.

Symposiet arrangeras av Isof och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, med stöd från Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Clara Lachmanns stiftelse och Ortnamnssällskapet i Uppsala.

Logotyper för Isof, Uppsala universitet, Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Clara Lachmanns stiftelse.