Utställning om det romska språket

Nu finns det möjlighet att kostnadsfritt beställa en utställning om det romska språket och dess historia!

Språkcentrum romska på Isof har tagit fram utställningen Romska språket – historia, nutid och framtid som skildrar romers och det romska språkets historia, från romernas förfäder för tusen år sedan till det att romer erkändes som en nationell minoritet och romani chib som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige.

I utställningen kan du läsa bland annat om olika romska dialekter och om de språkliga rättigheter som romer har i Sverige samt om antiziganism som fortfarande påverkar många romers vardag. Utställningen beskriver även vilken betydelse språkrevitaliseringen har för språkets överlevnad i Sverige och språkvårdens arbete med att på olika sätt stärka språket.

Här kan du få en uppfattning om hur utställningen kommer att se ut.

Utställningen är riktad till en bred allmänhet för att höja kunskapen om det romska språket. Språkcentrum romska ser gärna att utställningen beställs till kommunbibliotek, skolbibliotek eller filialbibliotek eller andra offentliga lokaler.

Utställningen består av 15 tryckta skyltar i storleken A3 med illustrationer och text. Utställningen kan beställas kostnadsfritt genom formuläret nedan. Nedan finns även praktisk information om beställningen och leveransen.

Ytterligare information om utställningen: sprakcentrumromska@isof.se

1. Praktisk information om utställningen

Utställningen består av 15 tryckta stående skyltar i storleken A3, tjocklek à 3 mm.
Skyltarna har hål i övre kant för att kunna hängas upp.

På varje skylt finns även en QR-kod för fördjupad information.

Skyltarna är inte numrerade men en disposition över den tilltänkta ordningen på skyltarna skickas via e-post till beställaren.

Utställningen är riktad till en bred allmänhet för att höja kunskapen om det romska språket.

Ytterligare information om utställningen: sprakcentrumromska@isof.se

2. Praktisk information om beställningen och leveransen

Beställningen görs via formuläret på denna sida.

Antalet tryckta utställningar är begränsat och utställningen levereras så långt lagret räcker.

För att få utställningen levererad före juli måste beställningen göras senast den 5 juni 2024. Utställningen levereras under veckorna 25 och 26.

Utställningen och leveransen är kostnadsfri. Paketets storlek: 45*33*9,5 cm och det väger ca 2 kg.

Beställningsformulär för utställningen Romska språket – historia, nutid och framtid

Beställningar gjorda efter den 5 juni levereras efter semestrarna.

Språkcentrum romska

Språkcentrum romska arbetar för att främja och stimulera ökad användning av romska, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Följ Språkcentrum romska på sociala medier: