Konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk

Den 20–22 november 2024 bjuder Södertörns högskola och Institutet för språk och folkminnen (Isof) in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Språkrevitalisering är en allt mer angelägen fråga i vår tid såväl i Norden och Europa som i världen över.

Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning för att möjliggöra problematisering av revitalisering som begrepp, idé och praktik. Konferensens tre dagar har olika mål. Den första dagen ägnas åt presentationer av erfarenheter av aktuella projekt för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Den andra och tredje dagen fokuserar aktuell internationell forskning om språkrevitalisering.