Öppna samråd hösten 2024 – spara datumet

Samråd mellan nationella minoriteter och kulturmyndigheter.

Institutet för språk och folkminnen (Isof), Statens kulturråd, Kungliga biblioteket och Folkbildningsrådet bjuder in till gemensamma samråd med nationella minoritetsorganisationer samt alla intresserade som tillhör någon av de nationella minoriteterna.

Samråden kommer att äga rum via zoom dessa datum:

Samråd med tornedalingar, kväner och lantalaiset / meänkieli

11 oktober kl 13:00–16:00

Samråd med romer / romska

15 oktober kl 16:00–19:00

Samråd med judar / jiddisch

16 oktober kl 9:00–12:00

Samråd med sverigefinnar / finska

4 november kl 13:00–16:00

Samråd med samer / samiska

12 november kl 16:00–19:00

I september kommer en inbjudan med anmälningslänk att läggas upp på Isofs webbsida www.isof.se Länk till annan webbplats.. Inbjudan kommer också att skickas per mail till riksorganisationerna.

Myndigheterna välkomnar då alla intresserade att anmäla sig.