Idag är sista dagen att skicka in abstrakt till konferens om revitalisering av minoritetsspråk

I dag, den 13 maj, är sista dagen att skicka in abstrakt till konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk.

Isof och Södertörns högskola har särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken. 20–22 november arrangerar vi en gemensam konferens för att synliggöra både erfarenheter av och forskning om revitalisering av minoritetsspråk.

Skicka in abstrakt idag

Konferensens andra och tredje dag fokuserar på aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv. Forskningsbidrag ska vara inskickade senast idag den 13 maj 2024. Vi välkomnar särskilt forskning som fokuserar på utbildningsinsatser för revitalisering av minoritetsspråk samt forskning om insatser för barn och unga.