Nya projekt för att främja de nationella minoritetsspråken

Nu delar Isof ut statsbidrag till 29 nya projekt som ska främja de nationella minoritetsspråken.

I oktober 2023 tilldelade regeringen ytterligare en miljon kronor till stöd för revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken. Under hösten har Isof haft en extra utdelning av statsbidrag till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken. Den extra utlysningen riktade sig till föreningar som vill ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken eller som vill anordna språkträffar, språkbad eller liknande språkfrämjande träffar. Nu har 29 sådana projekt fått bidrag om sammanlagt 3,2 miljoner kronor.

Språkbad, podd och teaterpjäser

Isof delar varje år ut statsbidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt och insatser som ska stödja de nationella minoritetsspråken. År 2023 har sammanlagt 9,3 miljoner kronor delats ut till 92 nya projekt. Bland projekten finns till exempel språkträffar och språkbad på flera språk, podcasts på jiddisch, skapande skrivkurser på finska, teaterpjäser på meänkieli, inläsning av sydsamiska barnböcker och romska videos om barns rättighet till modersmålsundervisning. Här hittar du alla projekt som beviljats bidrag under 2023.

Sök bidrag för dina projekt

Vill du söka bidrag till projekt? Håll utkik på isof.se/bidrag-minoritetssprak i december 2023! Då är det dags för den ordinarie utlysningen för år 2024. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige.