Utvärdering modersmålsdagarna 2024 2024

Jag är:
Jag är:
Jag är modersmålslärare i:
Jag är modersmålslärare i:Vilken skolform/verksamhetsform arbetar du huvudsakligen inom?
Vilken skolform/verksamhetsform arbetar du huvudsakligen inom?
Inom vilken slags huvudman arbetar du huvudsakligen?
Inom vilken slags huvudman arbetar du huvudsakligen?I vilken utsträckning motsvarade konferensen dina förväntningar?
I vilken utsträckning motsvarade konferensen dina förväntningar?


I vilken utsträckning upplevde du konferensen som helhet givande?
I vilken utsträckning upplevde du konferensen som helhet givande?


I vilken utsträckning upplever du att konferensen fördjupat och/eller breddat dina kunskaper inom ämnesområdet?
I vilken utsträckning upplever du att konferensen fördjupat och/eller breddat dina kunskaper inom ämnesområdet?


I vilken utsträckning har konferensen gett dig användbara kunskaper för fortsatt arbete?
I vilken utsträckning har konferensen gett dig användbara kunskaper för fortsatt arbete?