Folk och Kultur 2024

Den 7–10 februari deltar Isofs språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Tid: 7–10 februari 2024. Programmet startar kl. 13 på onsdagen och avslutas kl. 16 på lördagen.

Plats: Munktellstaden i Eskilstuna

Programpunkt: Onsdag 7 februari kl. 14:45–15:30 hålls ett panelsamtal med rubriken Nationella minoritetsspråk: Kultur bär språk, språk bär kultur Länk till annan webbplats. i B-hallen, Stiga Sports Arena.

Mer information: Program, öppettider och annan praktisk information hittar du på webbplatsen folkochkultur.se Länk till annan webbplats..

På onsdagen den 7 februari kl. 14:45–15:30 arrangerar Isof ett panelsamtal med rubriken Nationella minoritetsspråk: Kultur bär språk, språk bär kultur. I panelsamtalet lyfter unga språkbärare sina egna erfarenheter och tankar om hur ett språk kan stärkas och främjas med hjälp av insatser kopplade till minoritetens kultur. Under hela konventet finns Isof även med bland utställarna på Utställartorget.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Folkmassa i mässhall.

Invigningen av Folk och Kultur år 2023. Foto: Alvin Wedstedt.