Enkät: Webbsidor nationella minoritetsspråk

Vi på Isof vill gärna veta hur besökare av vår webbplats upplever och använder våra tjänster. Därför skulle vi vara tacksamma om du kunde fylla i vår korta enkät om webbsidorna för nationella minoritetsspråk som finns på Isofs webbplats. Tack för din hjälp!

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

1. Har du använt webbsidorna för nationella minoritetsspråk på Isofs webbplats?
1. Har du använt webbsidorna för nationella minoritetsspråk på Isofs webbplats?6. Läser du Språkcentrumens nyhetsbrev?
6. Läser du Språkcentrumens nyhetsbrev?