Språkcentrum meänkieli

Språkfrämjarna på Språkcentrum meänkieli arbetar för att ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk.

Vårt långsiktiga mål är att öka användningen av meänkieli både på individnivå och i samhället i stort samt att främja en fungerande överföring av meänkieli till nästa generation.

Vi arbetar för att främja och stimulera ökad användning av meänkieli, stärka enskildas förutsättningar för att bruka och återta språket samt sprida kunskaper om språket och hur det kan revitaliseras.

Språkfrämjande

Ett viktigt uppdrag för oss på språkcentrum är arbeta med att främja användandet av meänkieli. Det gör vi bland annat genom att:

  • utveckla metoder för språkrevitalisering av det nationella minoritetsspråket.
  • samla in, dokumentera och förmedla goda exempel och erfarenheter av språkrevitalisering på nationell, lokal och internationell nivå.

Kontor i Övertorneå och Kiruna

Språkcentrums språkfrämjare arbetar från kontor i Övertorneå och Kiruna, men arbetar för språkbärare i hela landet.

Språkpolitikbloggen: Vilka är de största utmaningarna för revitaliseringen av meänkieli?

Gruppbild.

Språkcentrums språkfrämjare Susanna Lörstrand Unga, Göran Lahti, Adam Selldén och Evelina Estola.

I ett blogginlägg på Språkpolitikbloggen berättar Isofs språkfrämjare på Språkcentrum meänkieli om sitt arbete och sina visioner för språket.