Barnens Rajd – Mánaid Ráidu

Barnens Rajd och Kunskapsväskorna är ett pedagogiskt material för barn i åldrarna 6–12 år. Det finns på de samiska språken lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska och på svenska.

Omslag

Duodji är en del av det samiska kulturarvet. Genom lek får barnen möjlighet att lära känna samisk slöjd, samisk kultur och historia. Materialet innehåller lektionsförslag på hur man slöjdar med eleverna.

Om läromedlet

Materialet har tagits fram med stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.