Språkteknologiskt seminarium för jiddisch

Språkcentrum och språkvården för jiddisch organiserar ett språkteknologiskt seminarium för jiddisch söndagen den 10:e november 2024. Skriv upp datumet i kalendern redan nu.

Seminariet kommer att hållas digitalt från klockan 9.00 till 13.00 söndagen den 10:e november 2024.

Mer information kommer under hösten. Seminariet kommer huvudsakligen att hållas på svenska, men det kommer att finnas möjlighet att hålla diskussioner på jiddisch. Man behöver inte ha förkunskaper i språkteknologi för att ha nytta av seminariet.

Faktaruta

Tid: Söndag den 10 november, kl. 09.00–13.00

Plats: Digitalt, via Zoom

Språk: Huvudakligen svenska