Språkteknologiskt seminarium för jiddisch

Språkcentrum och språkvården för jiddisch organiserar ett språkteknologiskt seminarium för jiddisch. Seminariet kommer att hållas digitalt från klockan 9.00 till 13.00 söndagen den 10:e november 2024. Skriv upp datumet i kalendern redan nu.

Mer information kommer under hösten. Seminariet kommer huvudsakligen att hållas på svenska, men det kommer att finnas möjlighet att hålla diskussioner på jiddisch. Man behöver inte ha förkunskaper i språkteknologi för att ha nytta av seminariet.

Faktaruta

Tid: Söndagen den 10 november, kl. 09.00-13.00

Plats: Digitalt, via Zoom

Språk: Huvudakligen svenska, med möjlighet att hålla diskussioner på jiddisch

Mer information kommer under hösten