Jiddisch från A till Ö – ett praktiskt seminarium för jiddisch

Språkvården och Språkcentrum för jiddisch arrangerar ett praktiskt seminarium för modersmålslärare, mammor, pappor eller släkt och vänner som för jiddisch vidare till barn och unga.

Tid: 10 december kl. 912

Plats: Digitalt mötesrum i Zoom. Länk skickas ut till deltagarna via e-post.

Anmälan: Anmälan skickas till jiddisch@isof.se senast den 5 december. Begränsat antal deltagare.

Vi vill på det här sättet erbjuda en möjlighet för modersmålslärare och anhöriga att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Seminariet kommer till stor del att baseras på samtal deltagarna emellan under moderering av organisatörerna. Deltagarna kommer att inspireras av konkreta exempel ur modersmålslärares vardag. Eliezer Niborski kommer under en avslutande föreläsning att berätta om material och aktiviteter som kan användas för att stötta barns språkutveckling.

Seminariet kommer till stor del att hållas på jiddisch, men under samtalen kommer det vid behov att vara möjligt för deltagare att tala svenska eller engelska. Vi uppmuntrar även den som själv lär sig jiddisch att delta. Vårt enda krav är den som deltar är intresserad och beredd på att presentationer och diskussioner främst kommer att föras på jiddisch.

Anmälan senast 5 december

Seminariet kommer att hållas via Zoom med ett begränsat antal deltagare. Ett detaljerat program kommer senare att skickas ut till anmälda deltagare. Anmälan sker genom att skriva till jiddisch@isof.se. Berätta kort om dig själv och skicka med tre förslag på frågor eller ämnen som du tror skulle kunna vara intressanta för programmet. Skriv gärna om du har något som du skulle vilja presentera för de övriga deltagarna, exempelvis om hur just du gör för att uppmuntra ditt barns intresse för jiddisch, eller om du har tips på material som du använder. Sista anmälningsdatum är tisdagen den 5:e december!