Jiddischevenemang i Malmö

I höst kommer Judiska kulturföreningen 1945 tillsammans med Språkcentrum för jiddisch att arrangera ett jiddischevenemang i Malmö. Datum och program är ännu inte fastställda, men markera tillsvidare den 26 november i kalendern och var uppmärksam under hösten då det kommer mer information.

Seminariet är uppskjutet på obestämd tid.