Palautelomake

Opettajien ja pedagogien inspiraatiopäivä 16.8.2023

Utvärdering: Inspirationsdag för lärare och pedagoger 16.8.2023

1. Osallistuitko inspiraatiopäivään? Voit esittää toiveita tulevista tapahtumista, vaikket tällä kertaa osallistunutkaan. * (vapaaehtoinen)
Deltog du på inspirationsdagen? Du kan lämna önskemål om kommande evenemang, även om du inte deltog.
1. Osallistuitko inspiraatiopäivään? Voit esittää toiveita tulevista tapahtumista, vaikket tällä kertaa osallistunutkaan.


2. Jos osallistuit, osallistuitko paikalla vai etänä?
Om du deltog, var det på plats eller digitalt?
2. Jos osallistuit, osallistuitko paikalla vai etänä?


3. Kuinka haluaisit osallistua verkoston tapahtumiin jatkossa?
Hur skulle du vilja delta på inspirationsdagen i framtiden?
3. Kuinka haluaisit osallistua verkoston tapahtumiin jatkossa?
Vad tyckte du om programmet på inspirationsdagen?

På plats fanns flera utställare. Hur upplevde du detta sätt att nätverka och bekanta sig med de olika utställarnas utbud?

Hurdana evenemang skulle du vilja delta på i framtiden? Har du önskemål om plats eller tidpunkt (vilken månad, veckodag, tid och längd)?

Vilka teman, ämnen eller föreläsningar skulle du vilja se i framtiden?

Övriga kommentarer, förbättringsförslag?