Kuulutus: avustukset kansalisille vähemistökielile nyt haussa

Föreningit eli orkanisasuunit saava nyt hakea avustusta kansalisten vähemistökielten revitaliseerinkhiin. Hakuaika loppuu 22 janyaaria.

Kielen ja kansanperintheen instityytti (Isof) jakkaa avustuksia föreningile ja orkanisasuunile, jokka tekevä töitä kansalisten vähemistökielten revitaliseeringin kans. Nyt oon haussa uuet avustukset. Hakemukset häätyy jättää sisäle viimisthään maanantaina 22 janyaaria 2024.

Päätös fepryaarissa

Arviointiryhmä kokkointuu 16 päivä fepryaaria ja siittä suunile kahen viikon sisälä ilmotethaan onko hakemuksile myönetty avustus eli ei. Myönetyt avustukset häätyy pyytää käythöön vuona 2024, ja net maksethaan ulos hakijalle samana vuona. Rahoja mennee kuitenki käyttää koko sen ajan ko projekti oon käynissä.

Avustusta saattava hakea föreningit, orkanisasuunit eli stiftelsit, jokka ei ole valtiolisia eli kunnalisia ja jokka järjestävä toimintaa Ruottissa ilman voitontarkotusta.