Kansalinen meänkielen kielikeskus vihithiin löylynheitola

”Ette ei tulis useampia semmosia niinkö mie joka ei saata puhua minun ommaa kieltä”. Tämmösen toivomuksen ilmasi Emilia Töyrä, Kierunan kunnan varakunnanrooti, ko Meänkielen kielikeskus vihithiin 31 päivä aykystia Kierunassa.

Två personer vid talarstol på en scen.

Göran Lahti ja Britta Tervaniemi, kummakki stasuneerattu Matarinkhiin, presenteerasit Meänkielen kielikeskuksen tehtäviä ja verksamheettia. Kuva: Sofi Wiippa Lahti.

Emilia Töyrälä, joka oon kans Kylttyyri- ja koulutuslautakunnan puhheenjohtaja, oon omat juuret Ylisopperossa ja niinkö monet muut niin häänki oon kuulu meänkieltä koko lapsuuen mutta ei ole itte oppinu kieltä. Hään ilotti siittä ette Meänkielen kielikekus oon Kierunassa.

Sen siihaan ette vihkiminen olis hoiettu nauhan leikkaamisella viskathiinki vettä kuumile kivile niinkö saunassa tehhään. Löylyä olit viskaamassa Emilia Töyrä, Isofin osastoseeffi Harriet Kowalski ja kymmenenvuotias My Alldén, joka eusti kläppejä ja tulevaisuutta.

Kunnon löylyitten ääni jymisi äänenkoventajista suuressa biosalongissa ko Meänkielen kielikeskus vihithiin ja pypliikki aploteerasi ja riemutti.

Tre personer häller vatten på varma bastustenar i en hink på en scen.

Isofin osastoseeffi Harriet Kowalski, My Alldén ja Kierunan varakunnanrooti Emilia Töyrä vihit Meänkielen kielikeskuksen kunnon saunalöylyilä. Aaron Bong esitti ”En tarpheeksi saa” -laulun, joka oon alunperin artisti Cassi Opeian laulu ”I can’t get enough”. Kuva: Sofi Wiippa Lahti.

Meänkielen näkyväksi tekeminen oon tärkeätä

Kielikeskuksen konttori Kierunassa oon Malmikenttien kansankorkeakoulun lukaalissa, mutta vihkiäiset piithiin Kierunan vasta rakenetussa kylttyyritalo Aurorassa. Illan konferensiääri oli Meänkielen kielikeskuksen toimintajohtaja Göran Lahti.

”Se oon tärkeätä ette met tehemä meänkieltä näkyväksi ja nostama sen staattystä. Sentähen met halusimma pittää vihkiäiset Kierunan uuessa sentrymissä ja kuttua kaikin myötä”, sannoo Göran Lahti.

Yhessä kieleneistäjän Britta Tervaniemen kans het presenteerasit Meänkielen kielikeskuksen tehtäviä ja verksamheettia. Meänkielen kielenhuoltaja Elina Kangas selitti Isofin kielenhuoltotyöstä ja kunka kansalisia minuriteettikieliä vaalithaan ja kehitethään.

Uuet työntekijät presenteerathiin

Ette meänkielen uhattuja varieteetteja jällivaaranvarieteettia ja Kierunan aluheela puhuttavvaa lannankieltä olis maholista vaalia, oon Meänkielen kielikeskus kahela paikkakunnala: Kierunassa ja Mataringissä. Mataringissä puhuthaan niin kuttuttua tornionlaaksonvarieteettia.

Isofin kielikeskusten yksikönseeffi Elina Majakari presenteerasi uuet kieleneistäjät Susanna Lörstrand Ungan ja Adam Selldénin, jokka alkava Kierunassa tekehmän töitä maanlaajusen tehtävän kans ette eistää meänkieltä. Susanna Lörstrand Unga assuu Kierunassa ja oon puhunu suomea, meänkieltä ja saamea kläpistä saakka, ko taas Adam Selldén oon ottanu raahvaana takasin meänkielen siinä yhtheyessä ko siirty etelämmästä Ruottista takasin Jällivaahraan.

Tre personer på en scen.

Elina Majakari, Isof, puhuttellee uusia kieleneistäjiä Adam Selldéniä ja Susanna Lörstrand Ungaa. Kuva: Sofi Wiippa Lahti.

Yhtheistyötä painotethiin

Harriet Kowalski, kansalisten minuriteetitten ja ruottalaisen viittomakielen osaston seeffi Isofissa, piti vihkiäispuhheen ja painotti yhtheistyön tärkeyttä. Hään kiitti kans tulisieluja, föreninkiä ja organisasuunia heän työstä, joka oon maholistanu sen ette Meänkielen kielikeskus oon nyt olemassa.

Eva Kvist, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset STR-T:n toimintajohtaja, vertasi meänkieltä hirsikämphään.

”Työ jonka tulisielut ovva laittanheet siihen muo’ostaa talon perustan, ja orgnisasuunit STR-T, Meänmaa, Met Nuoret ja muut sympoliseeraava seiniä. Meänkielen kielikeskus saapii sympoliseerata sen hirsikämpän kattoa”, sano Eva Kvist.

Kerstin Salomonsson, Meänmaan puhheenjohtaja, kerto heän organisasuunin työstä niinko esimerkiksi aviisista, jolla oon sama nimi ko föreningilä: Meänmaa.

Nuorten artistien mysiikkiä ja haitarinpelluun virtuooseja

Ykstoistavuotias Aaron Bong esitti yhen kappalheen SVT Meänkielen sarjasta ”Så mycket mer”. Kläpitten kuoro, jossa oli osalistujia Kierunasta ja Pajalasta, olit träänanheet eriksheen ja essiinyit nytten ensimäistä kertaa yhessä pypliikin iloksi.

Kläpit Kierunan Jukkasjärvestä olit olheet STR-T:n Emma Kiviniemen kuoroträäningissä. Pajalan kläpit olit träänanheet lauluja kesän kielileirilä, jota veti Tornionlaakson teatterin seeffi Erling Fredriksson. Yhessä Fredrikssonin kans kuoroa komppasi Anton Hennix Raukola Tornionlaakson teatterista.

Vihkiäisten päätheeksi oli korkean luokan haitarimysiikkiesitys ko tornionlaaksolainen riikinpelimanni Fredrik Hangasjärvi ja haitarinpellaamisen suomenmestari Heidi Haapasaari esitit Veikko Ahvenaisen ja Pietro Frosinin kappalheita. Artistit viihytit pypliikkiä heän hymöristisillä välipraateila meänkielelä ja ruottiksi.

Juhlimisen jälkhiin kaikile viehraile tarjothiin fiikkaa voileipien ja kaffijuuston kans.