Kansalisten minuriteettikielitten piitraakin lisähaku

Kielen ja kansanperintheen instityytti (Isof) oon saanu tänä vuona maholisuuen jaata lisäpiitraakin föreningile ja organisasuunile jokka tekevä työtä kansalisten minuriteettikielitten revitaliseeringin kans.

Tämä haku oon sihattu föreningile jokka haluava joko ottaa framile petakookista materiaalia kansalisille minuriteettikielile eli järjestää kieliträffiä, kielipaatia eli vastaavia kieltä eistäviä träffiä, joissa fuukkyksessa oon puhuttu kieli. Prioriteettina oon kläpit ja nuoret eli jenerasuunit ylittävät aktiviteetit. Nyt oon yhtheensä 2,1 miljoonaa kruunua jota saattaa hakea.

Piitraakia voiva hakea semmoset Ruottissa toimivat förengit, organisasuunit eli stiftelsit jokka ei ole valtiolisia eli kunnalisia ja jokka ei freistaa tehä voittoa heän verksamheetilä.

Hakemusten häätyy olla jätetty sisäle viimisthään maanantaina 2 oktuuperiä 2023.

Arvosteluporukka kokkoustaa 3 nuvemperiä ja siittä suunile kahen viikon sisälä ilmotethaan jos piitraaki myönethään eli ei. Hyväksytyt piitraakit annethaan käythöön ja maksethaan ulos vuen 2023 aikana mutta niitä saattaa käyttää koko periuutin ajan ko projekti oon käynissä.

Kielen ja kansanperintheen instityytilä oon tehtävännä jaata valtionpiitraakia kansalisten minuriteettikielitten suomen, jiddischin, meänkielen, romanin ja saamen revitaliseeringin tukemisheen.

Lue lissää (ruottiksi) kunka piitraakia haethaan: isof.se/stod-och-sprakrad/bidrag-till-minoritetsspraken/soka-bidrag