Hallitus antaa tioksi ette tullee iso satsaus kansalishiin minuriteettikiehliin

Tuleva satsaus kansalishiin minuriteettikiehliin näyttää nytten siihen suunthaan ette suomele, jiddischile, meänkielele ja romanikielile laitethaan kielikeskukset.

Tuorestaina yheksäs päivä septemperiä hallitukselta tuli pressiviesti, jossa kylttyyri- ja temokratiaministeri Amanda Lind ilmotti ette hallitus ehottaa 90 miljuunan kruunun satsausta kansalisten minuriteetitten ja kansalisten minuriteettikielitten vahvistamisheen.

”Tämä oon suuriin satsaus kansalishiin minuriteettikiehliin yli 10 vuotheen. Ette vahvistaa kansalisia minuriteettikieliä oon ollu oikhein selvä prioriteetrinki minun puolelta. Se oon oikhein tärkeätä ette kielile annethaan maholisuuen säilyä, ja ette sitä kans vahvistethaan ette kielenkantajilla oon maholisuus ottaa takashiin ja käyttää heän kieltä”, sannoo kylttyyri- ja temokratiaministeri Amanda Lind pressiviestissä.

Satsaus kansalishiin minuriteettikiehliin tähtää siihen ette kehitethään toimintaohjelmaa ja kielikeskuksia suomen, jiddischin, meänkielen, romanin ja saamen revitaliseerinkia varten.

”Se oon oikhein ilahtuttavvaa ette hallitus tekkee tämmösen ison satsauksen kansalishiin minuriteettikiehliin ja jatkaa sitä initsiatiivia joka oon ennemin otettu minuriteettipulitiikassa. Kielitten tilane oon monessa kohassa kriittinen ja tarve revitaliseerinkipanokshiin oon iso. Sentähen tämä oon tervetullu ja kaivattu uutinen”, sannoo Isofin pääjohtaja Martin Sundin.