Isof ottaa framile toimintaohjelman vähemistökielile

Kielen ja kansanperintheen instityytti (Isof) saapi tehtäväksi laittaa toimintasuunitelman kansalisten vähemistökielten säilyttämiselle. Hallitus otti päätöksen tästä tuorestaina 27 päivä kesäkuuta.

Tehtävhään kuuluu ette ottaa framile ehotus pitkänäköseksi ja kokohnaiseksi toimintasuunitelmaksi. Tämä toimintasuunitelma koskee kansalisten vähemistökielten suomen, jiddischin, meänkielen ja romani chibin säilyttämistä.

”Se ilahtuttaa oikein paljon ette hallitus oon nytten ottanu tämän askelheen. Tarve insatsile kansalisten vähemistökielten säilyttämisseen ja eistämisseen oon monessa taphauksessa akyytti, ja kansalisilla vähemistöilä oon vahvat toihveet ette olis enämpi konkreettisia insatsia”, sannoo Isofin pääjohtaja Martin Sundin, ja jatkaa:

”Mie olen kans oikein ilonen ette Isof saapi hallitukselta luoton ette hoitaa tätä tärkeätä tehtävää”.

Kokohnaissuunitelma kielitten säilymiselle

Kylttyyriteparttemäntti kirjottaa heän pressi-ilmotuksessa ette kansaliset vähemistökielet oon tärkeä osa hallituksen vähemistöpolitiikkaa sentähen ette useasti just kielelä oon ratkaseva merkitys kansalisten vähemistöjen itenttiteetissä. Sentähen oon tärkeä ette oon olemassa pitkänäkönen kokohnaissuunitelma ette nämät kielet saattasit säilyä Ruottissa.

Isof tullee nyt laittamhaan ehotuksen, joka perustuu hallituksen kirjotuksele Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282). Selvitystyössä käyhään tialookia esimerkiksi Stockholmin lääninhallituksen, Valtion kouluviranomhaisen, Valtion kylttyyriraatin, Ruottin kunnitten ja maakäräjitten (SKL) ja kans oppilaitosten kans.

Yhteystiot

Martin Sundin, Kielen ja kansanperintheen instityytin (Isof) pääjohtaja