Isof ehottaa kahta uutta kielikeskusta

Kielen ja kansanperintheen instityytti (Isof) oon jättäny hallituksele raportin, jossa ehotethaan ette laittaa kaks uutta kielikeskusta viranomhaisen yhteytheen. Yks suomen kielele Uppsahlaan ja yks meänkielele joka kuitenki siotethaan kahteen paikhaan: Kierunhaan ja Matarinkhiin.

Isof sai tehtävän hallitukselta jyynissä eli kesäkuussa 2018 ette tehä selvityksen kunka kielikeskus kansallisille vähemistökielile saatethaan organiseerata. Hallituksele jätethiin nyt ensimäinen osaraportti ja siinä toethaan ette kielikeskus oon hyä malli kielen revitaliseerinkhiin. Raportissa oon konkreettia ehotuksia kunka kielikeskuksen suomen kielele ja meänkielele saattaa organiseerata, rahottaa ja miehittää.

Raportti nostaa framile esimerkiksi sen, ette se oon tärkeä siottaa kielikeskukset lähele kielenkantajia sen tähen ette just sielä verksamheetti pääasiassa meinathaan suorittaa. Puolet maan suomenkielisistä assuu Mälarinlaaksossa eli lähelä ja sielä oon kans keskheiset instityytit suomenkieliselle tutkimuksele ja koulutuksele. Meänkielen osalta niitä kaikkein uhatumpia varieteetteja puhuthaan Malmikentilä ko taas enämpi domineeraavia varieteetteja puhuthaan Tornionlaaksossa. Sen tähen oon luonolisesta ette meänkielen kielikeskus siotethaan kahele paikkaa: Kierunhaan (Malmikentät) ja Matarinkhiin (Tornionlaakso).

Ehotus oon tehty niitten kokkousten ja neuvottelujen jälkhiin mitä oon pietetty relevanttien yhistysten ja kielenkantajitten kansa. Net jokka oon ollu myötä kokkouksissa oon olheet selväsanaset siittä ette kielikeskuksen pääjohtaja häätyy olla viranomhainen sen tähen ette saahaan enämpi stapiliteettia, jatkuvuutta ja kauaskantosuutta kielen revitaliseerinkityöhön.

”Se passaa hyvin yhtheen viranomhaisen ylheisten tehtävien kans mitä tullee kansalisten vähemistöjen kielten ja kulttuurin ja meän ylheisseen kielenhuoltotyöhön”, sannoo Kielen ja kansanperintheen instityytin pääjohtaja Martin Sundin.

Hallituksen antamhaan tehtävhään kuuluu kans selvittää minkälaiset eelytykset oon laittaa jiddisin ja romanin kielikeskukset tai vastaavanlaiset fynksuunit. Kielen ja kansanperintheen instityytti oon antanu kans sen tehtävän Ingrid Johansson Lindile. Loppuselvitys häätyy olla valmis viimisthään ensimäinen päivä oktuuperiä eli lokakuuta 2019.

Lue koko raportti (ruottiksi)

Språkcentrum för nationella minoritetsspråk – Delrapport 1 februari 2019