Meänkielen päivä: Tikitaalinen föörelääsninki meänkielestä

Tervetuloa meänkielen päivän tikitaalisheen föörelääsninkhiin! Uppsalan yniversiteetin suomalais-yykriläisten kielten professori Rogier Blokland pittää föörelääsningin, jonka rypriikki oon Meänkieli uralilaisesta perspektiivistä.

Siinä hään selittää meänkielen itämerensuomalaisesta ja uralilaisesta taustasta ja vertailee minkälaisia tyypilisiä piirtheitä meänkielessä ja muissa itämerensuomalaisissa ja uralilaisissa kielissä oon. Föörelääsninki käsittellee kaikkia kielen aspektia niinkö esimerkiksi fonetiikkaa, syntaksia ja sanastoa.

Aika: 27 fep kl. 13-15

Länkki: https://uu-se.zoom.us/j/61221247089 External link.

Ilmottautuminen: Ilmanen, ei etuilmotusta

Kieli: Ruotti. Föörelääsninki tulkathaan kans ruottalaisele viittomakielele