Meänkielen kuvvaileva kielioppi

Projektin tarkotus oon kirjottaa perinpohjanen kuvvaileva kielioppi meänkielestä.

Kielioppi tullee sisältämhään ääne-, muoto- ja meeninkiopin ja kans kielen historian ja nykytilantheen esittelyn. Esimerkkimeeningit tulthaan ottamhaan autenttisista meänkielisistä kaltioista jokka representeeraava tialektaalista variasuunia ja kootinvaihtoa.

Projekti Meänkielen kuvvaileva kielioppi tehhään yhtheistyössä Uppsalan yniversiteetin kans. Kielioppi tullee nostamhaan kielen asemaa ja näkyvyyttä ja se luopii pohjaa korpustyöle ja oppimateriaalin tekhoon.

Julkasut

Valijärvi, R., Blokland, R., Kangas, E., Ackermann-Boström, C. & Kuoppa, H. (2022): Meänkieli. I: L. Grenoble, P. Lane & U. Røyneland (Ed.), External link, opens in new window.Linguistic Minorities in E External link, opens in new window.urope Online. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.

Valijärvi, R. & Blokland, R. (2022): Meä keele eripärad grammatikakirjutuse vaatevinklist External link.. Keel ja Kirjandus 8–9: 264–278.
Artikkeli oon eestinkielinen ja siittä oon olemassa engelskankielinen yhtheenveto "Aspects of Meänkieli from a grammaticographical perspective".

Tietoa projektista

Projektin osalistujat

  • Riitta-Liisa Valijärvi External link., yniversiteettilektori, Mutärnitten kielitten instityytti, Suomalais-yykriläiset kielet, Uppsalan yniversiteetti. Apulaisprofessori (opetus), University College London.
  • Rogier Blokland External link., Mutärnitten kielitten instityytti, Suomalais-yykriläiset kielet, Uppsalan yniversiteetti
  • Elina Kangas, meänkielen kielenhuoltaja, Kansalisten minuriteetitten ja ruottalaisen viittomakielen osasto, Isof

Yhtheistyö

Projekti oon yhtheistyö Uppsalan yniversiteetin kans.