Nationella minoritetsspråk

Vi arbetar med minoriteter och minoritetsspråk, framför allt nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. Vi följer språkläget i Sverige och har språkvårdare i finska, jiddisch, meänkieli, romska och svenskt teckenspråk. Sametinget ansvarar för språkvården i de samiska språken. 

Vi fördelar bidrag till nationella minoritetsspråk

Isof fördelar statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. Ansökningsperioden är vanligen i december–januari varje år.

Kunskapsspridning

Vi sprider kunskap om nationella minoritetsspråk och om svenskt teckenspråk. Vi publicerar även läromedel om och i de nationella minoritetsspråken.

Vi svarar på frågor och ger rekommendationer

Vi besvarar frågor om nationella minoritetsspråk och tar fram vägledningar och rekommendationer.

Projekt och publikationer

Vi bedriver olika forsknings-, dokumentations- och kunskapsspridningsprojekt. Resultaten publiceras i artiklar och publikationer.

Arkivmaterial

I Isofs arkivsamlingar finns material som rör nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Kontakt

På vår kontaktsida för frågor om nationella minoritetsspråk hittar du kontaktuppgifter till oss.

Nyheter om nationella minoritetsspråk