#loadText ($preambleOrder $preambleText) #loadText ($titleOrder $titleText)

Kontakta oss

Frågor, synpunkter, tankar eller förslag? Kontakta oss gärna! Du kan antingen använda formuläret nedan, e-postadressen matkult@sprakochfolkminnen.se eller kontakta någon av projektdeltagarna direkt.
Telefonnummer

  • Fredrik Skott, projektledare och forskningsarkivarie, 073-558 60 84, fredrik.skott@sprakochfolkminnen.se
  • Linn Kierkegaard, projektledare och webbredaktör, 070-587 80 19, linn.kierkegaard@sprakochfolkminnen.se
Uppdaterad 16 augusti 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se