Mjölk i dialekterna

I äldre tider fanns många dialektala ord och uttryck för olika mjölkprodukter. Här tittar vi närmare på ordet grädde och maträtten bryta eller smola.

Gräddiga dialektord: fil, römme, flöter, samke och grädde

Tvesovla och sovelhund

Uppdaterad 15 augusti 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se