Skydd för traditionella matprodukter

Traditionella jordbruksprodukter och livsmedel kan genom EU få en så kallad skyddad beteckning. Målet med denna märkning är bland annat att bevara hantverkstraditioner och det traditionella landskapet.

EU-skyddade beteckningar

Sedan 1992 har det varit möjligt att ansöka hos EU om så kallad skyddad beteckning för livsmedel och jordbruksprodukter. Det innebär att produktnamnet blir skyddat mot plagiat och oriktigt användande.

Det finns inom EU två olika skyddande beteckningar, en ursprungsbeteckning (SUB) och en geografisk beteckning (SGB). För båda märkningarna gäller att det ska finnas en historisk och geografisk koppling till ett avgränsat område. Dessutom finns möjlighet att skydda enskilda recept genom märkningen Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

logotyp för märkning

Den starkaste av de båda skyddande beteckningarna. För att få märkningen krävs att råvaruproduktion, bearbetning och beredning sker inom ett avgränsat geografiskt område. Produkten ska också härstamma från området. Kända internationella exempel på produkter med skyddad beteckning är parmaskinka och parmesanost.

Svenska produkter med SUB-märkning:

Skyddad geografisk beteckning (SGB)

logotyp för märkning

För att få märkningen krävs att antingen råvaruproduktion, bearbetning eller beredning sker inom ett avgränsat geografiskt område. Produkten ska också ha egenskaper som kan kopplas till det aktuella området.

Svenska produkter med SGB-märkning:

Garanterad traditionell specialitet (GTS)

logotyp för märkning

Det finns även möjlighet att skydda recept på traditionella produkter. Där gäller att produktnamnet ska ha använts i minst 30 år. Märkningen får användas av alla som använder receptet.

Svenska produkter med GTS-märkning:

  • Falukorv
  • Hushållsost

Certifierat mathantverk

Eldrimner, som är ett nationellt resurscentrum för mathanverk i Sverige, har tagit fram produktmärkningen Eldrimner Certifierat Mathantverk. För att certifieras krävs bland annat att råvarorna är naturliga och har lokalt ursprung samt att produktionen inte är industriell.

Läs mer på Eldrimners hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Baljväxter: Bruna bönor

Kalasbröd: Spettkaka

Rågbröd: Upplandskubb

Litteratur

Handboken "Att söka skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" av Odd Nygård (2012)

Länkar

Europeiska kommissionen: Lista över skyddade produkter och livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket: Skyddade beteckningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område. Här kan du läsa mer om kartläggningen och ta del av hela listanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Jordbruksverkets webbplats Smaka Sverige finns flera artiklar om skyddad beteckning, till exempel:

Uppdaterad 31 mars 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se