Matkultur i språket

Matkulturen finns överallt i språket. Här tittar vi närmare på matiga dialektord och namn.

Matiga dialektord

Gräddbulle, kokosbulle

Gräddiga dialektord

Krabbelurer, skrabbelucker

Lev,
läfsa

Okärt bär har många namn

Potatis i dialekterna

Världskändisen rotabagge

Smola,
bryta

Från stickelbär till krusbär

Tvesovla, sovelhund

Mat och namn

Matiga ortnamn: Från Bullmark till Ölsremma

Namn i maten: Pavlova och Wallenbergare

Uppdaterad 18 februari 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se