Kokboken

Vill du laga mat som de gjorde förr? I våra arkiv finns många recept, och några av dessa har vi sammanställt i en digital kokbok.

Sök i kokboken

Recept efter kategori

Recept efter landskap

Recept efter år

Recept på kartan

Uppdaterad 02 juni 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se