Kål

I Sverige har det odlats flera sorters kål sedan vikingatiden. Kålrot, eller rutabagga, har haft en särskild ställning i det svenska kosthållet.

Kål på kartan

Uppdaterad 27 april 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se