Petri fäng

Här iakttog man vädret, för om det regnade den här dagen skulle det bli en längre regnperiod.

Namnet Petri fängelse går tillbaka till Apostlagärningarnas berättelse om hur en Herrens ängel kommer in i det fängelse där aposteln Petrus sitter kedjad och löser hans bojor så att han kan vandra ut i friheten. Dagen kallades även ”Petri fäng”. Att dagen kopplas ihop med regn kan bero på likheten mellan orden fängregn.

Röster från arkivet

Västergötland

Regnar det Peteri-fäng, regnar det tre veckor i fläng.

Enligt en annan uppgift fick man se till potatisen den 1 augusti, eller på Peteri-fäng, som den dagen kallades. Men då fick man endast ta till sig en eller ett par av de största under varje stånd. Det kallades att gälla.

Berättat av: Adolf Gustafsson (född 1863), Verner Karlsson (född 1870), Johan Björkegren (född 1870), Emil Svensson (född 1871), Alfred Karlsson (född 1863), Emil Andersson (född 1859), Georg Olsson (född 1886), Kristina Johansson (född 1851), Levin Gustafsson (född 1859)
Plats: Hudene, Västergötland
Upptecknat: 1939 av Linnar Linnarsson (Uppsala, 12404)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 1 MB)

Uppdaterad 13 juni 2018

Lästips


Sprakochfolkminnen

Namn i almanackan: Per

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se