Beda

Bedadagen har varit en märkesdag för linsådden, men också en dag som varit särskilt lämplig för att sätta bruna bönor. Efter år 1900 var det Blenda som fick ta över som namnsdag i almanackan.

Röster från arkivet

Småland

Bönor sattes på Blendadagen (den 27 maj).

Berättat av: Gunnar Skogsmark (född 1904)
Plats: Misterhult, Småland
Upptecknat: 1975 (Uppsala, 29452)

Bedadagen (= den 27 maj), detta namn fanns i gamla almanackan, nu heter dagen Blenda – denna dag var ju två dagar senare (än Urbanus), men var välkänd som den dag frostnätterna upphört, och på vilken man borde sätta bruna bönor. Hade rågen inte gått i ax då, så blev det ingen nye = nytt mjöl av årets skörd.

Berättat av: Alma Nilsson (född 1875)
Plats: Västra Torsås, Småland
Upptecknat: 1947 (Uppsala, 18881)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 2.3 MB)

Uppdaterad 13 juni 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se