Bartolomeus

Bartolomeus är den senare årshalvans främsta märkesdag. Nu var slåttern avslutad och skörden i full gång. ”Bartla hur du bartla vill så ska ja la ha mina ärter in”, säger ett ordspråk från Västergötland. Där skulle ärtor och bönor skördas innan Bartolomeus-dagen.

Röster från arkivet

Småland

Den 24 augusti – Bartolomeidagen – skulle råg och vete stå i rökar (snesar) men havren var då icke färdig att köras in. När sedan havren skördades ”hade bromsen flytt”.

Berättat av: Gunnar Skogmark (född 1904)
Plats: Misterhult, Småland
Upptecknat: 1975 (Uppsala, 29452)

Öland

I gamla dagar skulle trädan köras 24 augusti, Bartolomei, för att ogräset ej skulle få övertaget.

Berättat av: Gotthard Sjöman (född 1869)
Plats: Ventlinge, Öland
Upptecknat: 1950 (Uppsala, 20732)
Se hela uppteckningenPDF (pdf, 2 MB)

Uppdaterad 13 juni 2018

Lästips


Sprakochfolkminnen.se

Händelser i almanackan: Bartolomeusdagen

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se