Honung

Den söta honungen har varit eftertraktad i hela mänsklighetens historia. På 1800-talet användes den bland annat som sötningsmedel och till honungsdricka.

Uppdaterad 27 april 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se