Id

Leuciscus idus

Gädda illustrerad i färg.

Illustration av Wilhelm von Wright till boken Skandinaviens fiskar (utgiven 1836-1857).

Id kan bli 60 centimeter lång och väga 2,5–3 kilo. Id, som i södra Sverige också kallas för ort, är en karpfisk som lever både i sött och bräckt vatten. I Sverige finns arten längs kusterna i Öresund, Östersjön, Bottenhavet och i många av inlandets stora sjöar och vattendrag.

Iden fiskades förr allmänt med nät, ryssjor och mjärdar. När lekfisken gick från havet upp i strömmar och åar kunde den fångas med kastnät. På Gotland saltades stora mängder in för vinterförvaring. Den torkades också. Småfisk kunde användas som betesfisk.

Länkar

Havs- och vattenmyndigheten: Idlänk till annan webbplats

SLU Artdatabanken: Id (Leuciscus idus)länk till annan webbplats

Id i Kokboken

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Uppdaterad 09 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se