Sötebröd i dialekterna

Många bakverk och kakor har olika namn beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Här tittar vi närmare på några sötebröd i de svenska dialekterna.

Läs mer

Matkult.se:

Sprakochfolkminnen.se:

Länkar och lästips

Svenska Dagbladet: Harrisons historia om bakverk med märkliga namnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (24 mars 2015)

Uppdaterad 24 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se