Brödrecept

I våra samlingar finns många recept på bröd och andra mjölprodukter. De flesta av recepten är från tiden 1880–1950.

Sök bland fler recept i Kokboken

 

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se