Länkar och lästips

Vill du fördjupa dig om baljväxter? Här har vi samlat litteratur och länkar på temat.

Litteratur

Bringéus, Nils-Arvid (2005). Bondbönor, Gastronomisk kalender 2006. Stockholm: Gastronomiska akademien, Prisma.

Bringéus Nils-Arvid (2009). Den skånska smaken. Stockholm: Carlssons bokförlag i samarbete med Skåneländska gastronomiska akademien.

Börjeson, Agneta (2010). Odla och smaka gråärt. Gränna: Röttle Natur och kultur.

Kåks, Helena (2018). Om vintern bruka de mycket kål och ärter. Volym 40 av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. Falun: Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförening i samarbete med Dalarnas museum.

Leino, Matti & Nygårds, Lena (2008). Puggor och pelusker - svenska lokalsorter av ärt, Svensk Botanisk tidskrift 102 (3-4): 153-162. Uppsala: Svenska Botaniska Föreningen.

Leino, Matti & Nygårds (2013). Klint Karins kålrot och mor Kristins böna - om Fröuppropets kulturarv. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet Programmet för odlad mångfald (POM).

Leksands kulturväxter: ett axplock ur vår gröna historia (2014). Leksand: Föreningen Leksands kulturväxter.

Nygårds, Lena (2005). Vi odlade till husbehov. Alnarp: Programmet för odlad mångfald.

Nygårds, Lena (2007). Om ärtor. En etnobotanisk skrift. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald (CBM).

Nygårds, Lena (2008). Marthas lilla gröna - inspiration till eget grävande i nyttoträdgårdens historia. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Östlund, Barbro (1996). Gråärter och doppekopp - Bohusländsk mat med tradition, Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 53. Uddevalla: Bohusläns museum.

Länkar

Baljväxtakademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

International Legume Society: Legume perspectiveslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scb.se: Historisk Statistik för Sverige, väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske till och med år 1955länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SLU-podden: Är baljväxter framtidens mat?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (17 december 2017)

Smaka Sverige: Bondbönorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smaka Sverige: Linslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smaka Sverige: Ärterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR Meny: Om baljväxterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (7 januari 2016)

Sveriges lantbruksuniversitet: Forskningsprojektet New legume foodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågelistor

Berättelser, citat och information hämtad från institutets samlingar kommer i första hand från svar på följande frågelistor:

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Uppdaterad 18 februari 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se